Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich

ul. Kościuszki 18, 99-140 Świnice Warckie

 

Odpowiedź na pytania do SIWZ

Świnice Warckie, dn.25 lutego 2019 r.

 

Znak sprawy: GOK-042/1/2019

 

WSZYSCY WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.:

Zakup sprzętu: Łukowej średniej estrady mobilnej i zestawu kina plenerowego przez Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1.

Zamawiający wymaga, aby podest sceniczny składał się z 3 części stalowych, z których jedna jest mocowana na stałe, a dwie są ruchome. Według specyfikacji część środkowa dachu, również ma zostać wykonana ze stali. Czy Zamawiający dopuszcza, aby podest sceniczny oraz część środkowa dachu, zostały wykonane z aluminium ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aby podest sceniczny oraz część środkowa dachu, zostały wykonane z aluminium. Zamawiający dopuszcza zgodnie z pkt. 3.1 SIWZ zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj. o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej parametry i wymogi techniczne przykładowych materiałów, urządzeń są parametrami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych.

Z poważaniem

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury

Monika Galankiewicz

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 462
Utworzono dnia: 25.02.2019

Historia publikacji

  • 25.02.2019 11:54, Administrator
    Edycja strony: Odpowiedź na pytania do SIWZ
  • 25.02.2019 11:52, Administrator
    Edycja strony: Odpowiedź na pytania do SIWZ
  • 25.02.2019 11:51, Administrator
    Dodanie strony: dpowiedź na pytania do SIWZ